Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΛΟΥΚΑΚΙΑ ΠΑΤΜΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ὁ μισόκαλος ,ὁ ἐνάντιος Θεοῦ καί ἀνθρώπου καί ἡ ἀνερμάτιστη καί ἀλγεινή συνοδεία αὐτοῦ προξενοῦν κλιμακούμενα καί προγραμματισμένα δεινά στή σύμπασα Δημιουργία καί σέ ὄλο τόν πλανήτη, μέ στόχο τήν σωματική, τήν ψυχική καί τήν πολιτιστική ἐξόντωση τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ μηδαμινότητά μου παρακαλεῖ θερμά :

α) Τά τέκνα τοῦ Χριστοῦ πού ἐμπιστεύτηκε ὁ Κύριος στό Πετραχήλι τῆς Διακονίας μου καί β) τούς ἐν Χριστῷ Πατέρας, ἀδελφούς ἀδελφές, καί κάθε εὐλαβή καί ἀγωνιστή Χριστιανό Ὀρθόδοξο νά ἐνισχυθοῦμε μέ μιά πνευματική ἄμυνα ὁμοθυμαδόν καί συμφώνως μέ τό ἐξῆς πρόγραμμα :

1) Ἀπό κοινοῦ κάθε βράδυ στίς 9.00 μ.μ. τήν ἴδια ὥρα ἄς ἐνώνσουμε τίς προσευχές μας μέ τό κομποσχοίνι μας λέγοντας 100 φορές τήν Εὐχήν εἰς τόν Κύριον ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστόν :Κύριε ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστέ, Υἰέ τοῦ Θεοῦ , ἐλέησόν ἠμᾶς ἐκ τῶν δοκιμασιῶν τούτων. 2) Κάθε Παρασκευή τήρηση ἀπαραβάτως τῆς νηστείας τῆς ἐνάτης δηλαδή ἀποφυγή κάθε τροφῆς καί νεροῦ ἐως τίς 3.00 μ.μ. ὅπως ἀκριβῶς ἐτηρεῖτο παλαιά .καί 3) Κάθε πρωΐ στίς 7.00 π.μ. θά προσευχόμαστε καί μέ 3 ψαλμούς ἀπό τό ἱερόν Ψαλτήριον. (ἐκτός ἐάν κάποιος εἶναι στήν ἐκκλησία ἤ στήν ἐργασίαν του ἄς ἀλλάξει ὥρα) Καλή πνευματική πορεία.Ἐν τῇ ἱερᾷ Νήσῳ τῆ καλουμένη Πάτμῳ τῇ 17ῃ Ἰανουρίου 2021 ἡμέρα ἐορτῆς τοῦ Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ 4)Τό πιό σημαντικό στίς ἡμέρες αὐτές τῶν μεγἀλων Δοκιμασιῶν εἶναι ἡ διαρκής Μετάνοια πού δέν εἶναι ἐγκεφαλική ἀλλά καρπός τῆς γνωσιολογικῆς πορείας μας πρός τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό. Ἀπό αὐτή τήν πορεία πηγάζει ἡ ἀληθινή ἐσωτερική ἐνδοσκόπηση καί ἡ ἐξαγόρευση τῶν ἁμαρτημάτων μας στό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως.

                                                                                                Ἀρχιμανδρίτης Ἀντίπας Νικηταρᾶς

                                                                                                 17/1/2021

Βιβλία

Βιβλία
Αρχιμανδρίτη Αντύπα

Επισκέψεις